Mūsu vīzija
Bērnudārzs "Montessori Māja" aicina iepazīties ar mūsu unikālo pasauli, kas stingri balstās uz Marijas Montesori izglītības principiem savienojumā ar nepieciešamību pēc agrīnas bilingvālās attīstības.

Mūsu profesionālā komanda radīs priecīgu atmosfēru un jēgpilnu procesu, kas dos spēku Jūsu bērnam un ievedīs viņu harmoniskas brīvības pasaulē.

Latviešu valoda ir galvenā saziņas valoda, taču nepieciešamības gadījumā skolotājs viegli pāriet uz krievu vai angļu valodu. Vecākās grupas bērniem būs iespēja 20 stundas nedēļā mācīties ķīniešu valodu pie pasniedzējiem, kam šī valoda ir dzimtā. Papildus programmā: joga, dziedāšana, angļu valoda, muzeju apmeklējums un gleznošana.

"Montessori Māja" piedāvā veģetāros un vegānos ēdienus.
Sagatavota vide, ir Montesori pedagoģijas pamatelements. Bez tās tā nevar darboties kā sistēma. Sagatavotā vide sniedz bērnam iespēju pamazām, soli pa solim atbrīvoties no pieaugušā rūpēm un kļūt patstāvīgam. Tāpēc apkārtējā vidē esošajam aprīkojumam jāatbilst bērna augumam, proporcijām un vecumam.
Montessori Mājā bērniem tiek dota iespēja pašiem izvēlēties vietu, kur darboties, viņi mācās pēc iespējas klusāk pārkārtot objektus, lai netraucētu citiem. Mūsu vide ir eleganta un estētiski pievilcīga. Pat trauslais porcelāns tiek izmantots pēc Montessori metodes, jo bērniem ir jāmācās ar pārliecību apieties ar trausliem priekšmetiem un jāapzinās to vērtība.
Mūsu iekārtojums atbilst noteiktiem Montessori kritērijiem, ar mērķi nodrošināt apstākļus koncentrētam darbam un bērnu patstāvības attīstībai. Istabas ir plašas, gaišas, ieturētas mierīgās krāsās, un tajās ir pieejams ūdens. Izlietnes atrodas bērna piekļuves zonā, tualetes ir iekārtotas bērnam pieejamā augstumā vai aprīkotas ar statīviem. Nodarbībā telpaugi vienmēr atrodas bērnam pieejamā augstumā, lai bērni varētu par tiem parūpēties.

Materiāli ir brīvi pieejami bērnu acu līmenī. Tas ir aicinājums rīkoties. Katrs materiāla veids ir pieejams tikai vienā eksemplārā. Tam jāmāca bērnam sociālā uzvedība attiecībā pret citiem bērniem, ņemot vērā viņu vajadzības. Bērni paši rūpējas par savu vidi. Tādējādi viņi iegūst neatkarības prasmes.
© 2020 Montessori Maja